Rýchly kontakt: +421 911 512 584
+421 911 612 618
stdClass Object ( [introtext] =>

POTREBNÉ DOKLADY


Hot Reality PrešovDoklady ktoré sú potrebné ak ide o byt:

 • Aktuálny list vlastníctva spôsobilý pre právne úkony
 • Kópiu katastrálnej mapy ( ak je v spoluvlastníctve pozemok)
 • Zmluvu o prevode bytu do vlastníctva
 • Znalecký posudok ( môžeme zabezpečiť )
 • Súhlasné stanovisko spolumajiteľov na predaj bytu na základe plnej moci overenej u notára
  ( pokiaľ ich je viac ako dvaja)

Hot Reality PrešovDoklady potrebné ak ide o rodinný dom:

 • Aktuálny list vlastníctva spôsobilý na právne úkony
 • Kópiu z katastrálnej mapy
 • Geometrický plán
 • Stavebné povolenie, stavebné plány, kolaudačné rozhodnutie
 • Znalecký posudok ( môžeme zabezpečiť )
 • Súhlasné stanovisko na predaj domu na základe plnej moci overenej u notára (pokiaľ ich je viac ako dvaja)

Hot Reality PrešovDoklady potrebné ak ide o pozemok:

 • Územno-plánovaciu informáciu nie staršiu ,ako jeden rok
 • Kópiu katastrálnej mapy BPEJ - bonitované pôdno-ekologické jednotky (ak sa jedná o extravilán obce)
 • Súhlasné stanovisko spolumajiteľov na predaj pozemku na základe plnej moci (pokiaľ ich je viac ako dvaja)

Hot Reality PrešovDoklady potrebné pri prevode členských práv a povinností družstevného bytu:

 • Občiansky preukaz
 • Všetky kópie dokumentov podpísané a vydané príslušným bytovým družstvom užívateľovi
 • Potvrdenie od družstva, že prevodca nemá voči družstvu žiadne nesplnené povinnosti (záväzky), resp. že všetky povinnosti má vyrovnané
 • Pôdorys bytu
)
© HotReality, s.r.o.
Tvorba web stránok