Rýchly kontakt: +421 911 512 584
+421 911 612 618
stdClass Object ( [introtext] =>

Obchodné podmienky HotReality, s.r.o:

Realitné služby sú pre klienta zabezpečované prostredníctvom obchodných zástupcov našej spoločnosti - realitných maklérov na základe ústnej ,písomnej objednávky, zmluvy alebo na základe vyhľadávacich služieb realitných serverov cez internet.
Predtým ako začneme Vašu nehnuteľnosť ponúkať na predaj, vyžadujeme osobnú obhliadku ponúkanej nehnuteľnosti. Ak sa rozhodnete ponúkať svoju nehnuteľnosť cez našu spoločnosť pri obhliadke vám bude ponúknutá sprostredkovateľská zmluva.
Pri podpise sprostredkovateľskej zmluvy je potrebné predložiť dokumenty, z ktorých vyplýva, že ste vlastníkom danej nehnuteľnosti, resp. že máte splnomocnenie s nehnuteľnosťou obchodovať (splnomocnenie, poverenie a iné).
Zoznam dokladov potrebných na uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy:
 • 1. Nadobúdacia listina (kúpna zmluva, darovacia zmluva., zmluva o prevode bytu do OV, dedičské rozhodnutie, príp. kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie)
 • 2. Výpis z katastra nehnuteľností – list vlastníctva (LV)
 • 3. Snímok z katastrálnej mapy
Dohodnutá provízia je pripočítaná k Vašej predajnej cene. Jej výška závisí od ceny nehnuteľnosti a od náročnosti predaja. Spoločnosť HotReality, s r.o. si účtuje dohodnutú sprostredkovateľskú províziu iba v prípade, že sa obchod reálne uskutoční.
V provízii je zahrnuté:
 • - vypracovanie fotodokumentácie vašej nehnuteľnosti, následná inzercia nehnuteľnosti a jej umiestnenie na trhu nehnuteľností
 • - prezentácia na domovskej web-stránke firmy, v tlači a na popredných realitných serveroch
 • - vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych záujemcov, obhliadky a obchodné rokovania s nimi
 • - poradenská služba súvisiaca s obchodným prípadom
 • - servis pri zabezpečovaní podkladov - styk s katastrom (listy vlastníctva, kópie z mapy...)
 • - styk s peňažnými ústavmi pri prípadnom poskytnutí úveru na financovanie, poprípade pri zabezpečovaní vinkulácie vkladu, notárske poplatky pri overovaní podpisu na zmluvách
 • - zabezpečenie návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností až po vystavenie nového LV
 • - vypracovanie potrebných zmlúv (budúca kúpna zmluva, kúpna zmluva, nájomná zmluva...)
 • - poplatky spojené s overovaním podpisov predávajúcich
 • - poplatok za 2.000,-Sk (66 €) kolok pri podaní Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
 • - asistencia pri odovzdávaní nehnuteľnosti (vypracovanie preberacieho protokolu)
 • - komplexný právno-poradenský servis
Náklady, ktoré nie sú zahrnuté v provízii, ktoré si hradí klient:
 • - znalecké posudky k nehnuteľnosti
 • - súdne, správne a notárske poplatky
 • - služby právneho a odborného charakteru
 • - preklady zmlúv do iného jazyka
 • - prevodné poplatky
 • - daň z prevodu nehnuteľností
 • - právne služby, služby advokáta a notára.
V prípade prenájmu alebo podnájmu je provízia vo výške jednomesačného nájomného. V špecifických prípadoch je možné stanoviť výšku provízie dohodou, a to podľa výšky nájmu a doby nájmu. V provízii je obvykle zahrnuté vyhľadanie záujemcu a vypracovanie nájomnej zmluvy.
Ak máte záujem o kúpu nehnuteľnosti z našej ponuky, požadujeme zloženie zálohy vo výške 5% - 10% z predajnej ceny nehnuteľnosti. Na základe zloženia zálohy prestaneme nehnuteľnosť ponúkať a nehnuteľnosť je rezervovaná pre Vás.
)
© HotReality, s.r.o.
Tvorba web stránok